Açılış - Kapanış 7/24
Telefon Çok Yakında
e-mail: Çok Yakında

Konya Su Deposu Temizliği

Konya Su Deposu Temizliği

Konya Su Deposu Temizliği

Konya su deposu temizliği İle galvaniz krom  Evsel su depoları düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekli görüldüğünde temizlenmelidir. Bu, kullanım için güvenli olmasını sağlar. Konya su deposu temizliği su hijyeni ve Lejyonella kontrolünün önemli bir parçasıdır. Zamanla su tankında kir, toz, kalıntı, küf ve Legionella dâhil zararlı bakteriler birikebilir. Risk değerlendirmesine dayalı düzenli temizlik yapmak, bunları sistemden çıkaracak ve sistemin temiz, güvenli ve uyumlu olmasını sağlayacaktır.

Durgun, düşük sirkülasyonlu su kaynakları, istenmeyen ve zararlı bakteriler için potansiyel üreme alanı olabilir. Durgunluğa, yetersiz su kullanımı, aşırı büyük bir tank kullanımı ve su sisteminizdeki tıkanıklıklara veya zayıf akıma neden olan sorunlar gibi birçok faktör neden olabilir. Bu faktörler bir yana, Konya su deposu temizliği

Her zaman bir miktar durgunluk olacaktır. Bu nedenle bu riskler düşük de olsa düzenli temizlik ve dezenfeksiyon şarttır.

Su Deposu Bakteriler İçin Yaşam Alanı

Konya su deposu temizliği tankları ayrıca akla gelebilecek tüm mikroplar ve bakteriler için yaygın bir besin kaynağıdır. Zamanla kirli bir tankta pas, tortu ve silt oluşabilir; kontrolsüz tanklar aşırı durumlarda yapraklar ve küçük hayvanlar gibi organik maddelerle kontamine olabilir. Diğer bir risk, şebekeden gelen atıklardır. Tank, enkaz için bir toplama alanı görevi görerek besinleri ve bakterileri barındırmasına neden olabilir.

Su Deposu Temizliği Nasıl Yapılmalıdır?

“Binalar ve kıvrımlarında evsel kullanım için su sağlayan tasarım, kurulum, test ve bakım hizmetleri kılavuzu” gerekliliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Adım 1: Hazırlık

Temizleme işlemine başlamadan önce aşağıdaki adımları izleyin.

 • Konya su deposu temizliği ekibin uygun şekilde eğitildiğinden, sertifikalandırıldığından ve doğru ekipmanına sahip olduğundan emin olun.
 • Teknisyenleri ve Sorumlu Kişileri görev, varlıkla ilgili tehlikeler ve tanımlanan risklerin nasıl azaltılacağı veya kontrol edileceği konusunda bilgilendirmek için çalışmaya başlamadan önce Risk Değerlendirmesini kontrol edilmelidir.
 • Tüm bina kullanıcılarını temizlik işinin yapılacağı konusunda bilgilendirin / iletişim kurun (iş sırasında duş / musluk kullanımını azaltmak veya önlemek için uygun işaretleri kullanın).
 • Çalışmaya başlamadan önce su deposunun durumunu fotoğraflama yapın.
 • Dezenfeksiyon öncesi temizlik yıkaması gereklidir.
 • Tankın boşaltılabilmesi ve denetlenebilmesi için tank girişi izole edilmelidir.
 • Sistem/tank ile ilişkili hidrofor pompaları da şebeke güç kaynağından izole edilmelidir.

Adım 2: Depoyu boşaltmak

 • Depoyu boşaltın (boşaltmak için veya uygun olduğu şekilde atık bertaraf lisansına göre).
 • Seyir Defteri için boş tankın fotoğrafını çekin.
 • Giriş gerekli ise iki teknisyen bulunmalı ve kapalı alan güvenlik kurallarına, yönetmeliklerine ve prosedürlerine uyulmalıdır.

Adım 3: Tankın Temizlenmesi

 • Tüm iç yüzeyleri elle kazıyarak temizleyin ve zeminleri ve duvarları ıslak bir elektrikli süpürgeyle süpürün.
 • Tüm görünür kir ve kalıntılar temizlenmelidir.
 • Herhangi bir hasar, korozyon, kireçlenme, pullanma, siyah lekelenme ve eksiklikler (örneğin eksik kemirgen perdeleri, çapraz akış delikleri vb.) not edilmelidir.

Adım 4: Depoyu Yeniden Doldurma

 • Yeniden doldurma işlemi sırasında sızıntı olup olmadığını kontrol ederek depoyu temiz şebeke suyuyla yeniden doldurun ve yıkayın.

Adım 5: Dezenfeksiyon ve Klorlama

 • Şebeke suyunun pH’ını not edin.
 • Kimyasal dezenfeksiyon için, tanktaki suyu mg/litre (ppm) serbest kalıntı klor olarak belirtilen konsantrasyona kadar klorlayın.
 • Sudaki m3 başına tank hacmini, gerekli konsantrasyonu, minimum temas süresini ve dozu belirleyin.
 • Sodyum Hipokloriti kontrol etmek için bir klor test kiti kullanın ve depo yarıya kadar suyla dolana kadar depoya kimyasal eklemeyin.
 • Klorlu su tüm çıkışlara akar ve musluklar ve duşlar art arda açılarak bir teknisyen tarafından kontrol edilmesi gerekir.
 • Tüm muslukların/duşların test edilmesinin mümkün olmadığı veya pratik olmadığı durumlarda, asgari olarak, her bir boru hattının sonundaki nöbetçileri ve her bir bacak boyunca orantılı sayıda çıkışları test edin.
 • Sistemden su çekerken su tankının kuruyacağını düşünüyorsanız, sisteme hava girmesini önlemek için çıkış vanasını kapatın ve başka bir doz kimyasal eklemeden ve tankı doldurmadan önce tankı yarıya kadar doldurun.